Popravke u stanovima


CENOVNIK

VODOVOD I KANALIZACIJA:

1.Zamena slavine............................700,00
2.Zamena velikog bojlera..............1000,00
3.Zamena malog bojlera..................700,00
4. Zamena brinox veze....................500,00
5.Zamena grejača i ispiranje kazana bojlera..........................1.000,00
6.Zamena sifona..............................500,00
7.Montaža vodokotlića.................1.000,00
8.Nabavka i ugradnja plovka...............R.O.
9.Nabavka i ugradnja zvona vodokotlića......................................R.O.
10.Nabavka i ugradnja gume na zvonu vodokotlića.....................R.O.
11.Demontaža i montaža wc šolje.1.000,00
12.Zamena sifona wc šolje...............800,00
13.Zamena ventila............................500,00
14.Zamena ek ventila........................500,00
15.Čišćenje ventila od kamenca............R.O.
16.Zamena sifona na kadi..................800,00
17.Zamena tuš creva..............................R.O.
18.Zamena ručice na bateriji..................R.O.
19.Silikonisanje kade sa našim silikonom..................................500,00
20.Zamena gumice na slavinama...........R.O.
21.Sva odgušenja....................................R.O.
22.Kačenje ogledala............................600,00

ELEKTROINSTALACIJA:

1.Zamena automackog osigurača........500,00
2.Nabavka i zamena topljivog osigurača.R.O.
3.Kačenje lustera..................................700,00
4.Promena indikatora kupatila ( na isti indikator )............................R.O.
5.Promena indikatora kupatila ( na različiti indikator )..............1.400,00
6.Nabavka i zamena sijaličnih grla...........R.O.
7.Nabavka i zamena utičnica.....................R.O.

Sve popravke elektroinstalacije koje nisu upisane u cenovnik naplaćivaće se po radnom satu. Radni sat je 700,00 din.


GREJANJE:

1.Zamena ventila na radijatoru..............800,00
2.Premeštanje radijatora ( alpex cevi ).3000,00
3.Premeštanje radijatora ( crne cevi )..5.000,00
4.Skraćivanje veza zbog curenja na vezama ( alpex cevi )..........1.900,00
5.Ugradnja PiP slavine...........................800,00
6.Ispiranje radijatora...................................R.O.